બ્લોગ

Respected,19 th National WebinarTopic: “ Scheme for unreserved category by Gujarat government” Speaker : Shri Rupin PatchigarDirector, Gujarat Unreserved Educational
સુરત. Vartmannews.com સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા ગઇકાલે સાંજે ૬:૦૦ કલાકે ‘લોકલાડીલા નાટયવિદ્‌ શ્રી યઝદીભાઇ કરંજીયા પર
Total Page Visits: 208 - Today Page Visits: 0