યોગદાન

ભારતીય જનતા પાર્ટી

હાલમાં ગુજરાત રાજય સરકાર દ્વારા સેલ્ફ ફાયનાન્સ સ્કુલ ફી રેગ્યુલેટરી કમિટિ – FRC માં સભ્ય તરીકે એમની નિમણૂંક કરવામાં આવી ...

વાણિજય અને ઉદ્યોગ

પ્રમુખ (૧૯૯૫-૧૯૯૬) :       ઘી સઘર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી પ્રમુખ (૧૯૯૮-૧૯૯૯) :       સાઉથ ગુજરાત પ્રોડકટીવીટી કાઉન્સીલ ભૂતપૂર્વ મંત્રી                   ...

શિક્ષણ

અધ્યક્ષ (૨૦૦૬ થી ૨૦૧૧)     :       નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, સુરત. અધ્યક્ષ (૨૦૦૭ થી ૨૦૦૯)     :       સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી, સુરત. ૧૦૦ ...

ઇન્ડિયન જુનિયર ચેમ્બર

રાજય પ્રમુખ (૧૯૮૨)          :       ગુજરાત રાજ્ય જેસીસ ખજાનચી (૧૯૮૩)             :       ઈન્ડીયન જેસીસ મેમ્બર (૧૯૮૨-૧૯૮૩) :       નેશનલ ગર્વનીંગ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડીયન ...

અન્ય

તેમના જીવનપથને સાર્થક કરવા તથા સમાજને સમર્પિત થવાનો રાહ નીચેની સંસ્થાઓ દ્વારા ચીઘ્યો. મહામંત્રી                       :       રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સુરત. ટ્રસ્ટી                            ...

વ્યવસાય

વધુ માહિતી માટે મુલાકાત લો: www.patchigar.com વાઈસ ચેરમેન વેસ્ટર્ન ઈન્ડીયા રીજીયોનલ કાઉન્સીલ ઓફ ઘ ઈન્સ્ટીટયુટ (૧૯૯૦-૧૯૯૨) ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટસ ઓફ ...

Total Page Visits: 9 - Today Page Visits: 0